สูตรทำอาหาร สูตรทำขนม สูตรทำเครื่องดื่ม : ชนิดของแป้งสาลี แบ่งตามประโยชน์ที่ใช้

  • แป้งขนมปัง ( Bread flour)ทำจากแป้งที่เรียกว่า Hard wheat ใช้ในการทำขนมปัง ปาท่องโก๋ มีโปรตีนสูง เพราะมี กลูเตนมาก ซึ่งเป็นสารโปรทีนที่มีอยู่ในแป้งสาลี แป้งชนิดนี้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดได้แก่ แป้งขนมปังตราเหรียญทอง แป้งสาลีตรามังกรแดง แป้งสาลีตราเสือบิน แป้งสาลีตราใบโพธิ์ เป็น้ต้น
  • แป้งสารพัดใช้ ( All purpose flour)ทำจากแป้ง Hard wheat แต่มีปริมาณกลูเตนน้อยกว่า ใช้ทำได้หลายอย่าง เช่น ขนมปัง มัฟฟิน พาย คุกกี้ ใช้แทนแป้งเค็กได้ แต่ต้องลดส่วนลง แป้งชนิดนี้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด ได้แก่ แป้งสาลีตราว่าว แป้งสาลีตรากบ เป็นต้น
  • แป้งเพสตรี้หรือแป้งพาย (Pastry flour) ทำจากแป้ง Hard wheat และ Soft wheat มีกลูเตนต่ำกว่าชนิดที่สอง ใช้ทำพวกแป้งพายต่างๆ ขนมเค็ก วอฟเฟิล ซาละเปา แป้งชนิดนี้ที่มีขายอยู่ในบ้านเรา เกรดของแป้งเหมือนกับแป้งสารพัดใช้ ได้แก่ แป้งสาลีตราว่าว ตรากบ ตราดอกบัวแดง เป็นต้น
  • แป้งเค็ก ( Cake flour) ทำจากแป้ง Soft wheat มีกลูเตนน้อยมาก ใช้ในการทำเค็ก ที่มีขายอยู่ในบ้านเรา ได้แก่ซอฟทาซิลค์ มาเซ่อร์ช้อยส์ เป็นต้น
Subscribe to Food Thai - International